خاورمیانه و شمال آفریقا

wpid-Photo-20140422182526.jpg

رسوایی خونین قطر

ارد٫ ۳ | رسوایی خونین قطر برگرفته از گاردین: ارگان حزب کمونیست استرالیا برگردان: آمادور نویدی تارنمای اشتراک... بقیه در اینجا»

دیگر رسانه ها

image

قربانیان کوچک سوداگری مرگ

ارد٫ ۳ | آرمان کودکان و نوجوانان گروه مهمی از افراد هستند که زیان‌های زیادی از مصرف موادمخدر می‌بینند. این... بقیه در اینجا»

فرهنگی

wpid-Photo-20140419101401.jpg

بزرگ ترین قصه گوی قرن

فرو٫ ۳۰ | روزنامه شرق   بزرگ ترین قصه گوی قرن         مترجم: کاوه میرعباسی     وقتی صحبت از مارکز پیش می... بقیه در اینجا»

نظری

marxtitle456

روش اقتصاد سیاسی

فرو٫ ۳۱ | روش اقتصاد سیاسی مارکس باقر پرهام، احمد تدین نشر بیدار – بحثهایی در باره ی روش و ساختار کاپیتال... بقیه در اینجا»